Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Snøuglas økologi og bestandsforholdNorsk Institutt for naturforskning250 00011 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Nødvendige reparasjoner Avlsstasjonen for fjellrevNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Habitatbruk hos toppskarv i hekketidenNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning250 00010 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPERPål Fossland Moa250 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Oppfølging av fokusområder i NordfjellaBuskerud fylkeskommume250 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Snøuglas bestandsforh, vandr.mønster & habitatval.Norsk Institutt for naturforskning250 00012 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
kamerasendere på elg og villreinNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Snøuglas best.forh, vandr.mønster & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning250 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval253 791Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina260 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0006 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0007 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA275 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Halsmerking av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina275 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Halsmerking av grågås i NorgeNorsk institutt for naturforskning275 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning275 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Prosjektet forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa280 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
KOAT rypemodul - overvåkningsmetodikkUniversitetet i Tromsø280 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
sjøfuglers diett utenom hekkesesongenNINA Tromsø283 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening288 400Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak - beiteskader fra hjortNORGES BONDELAG290 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i Innlandet290 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING298 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening298 400Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3901 - 3930 of 4166 items