Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Estimering av oterbestandsstørrelse på VegaNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av overvintringsområder og trekkruter Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
JegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av havørn på Nord-VestlandetNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Gås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Konsekvensvurdering av invasiv husspissmusNaturformidling van der Kooij2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Ettersøkskurs offentlig veiKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Elgen i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Bestandsovervåking sildemåse Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2018NTNU Vitenskapsmuseet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubroNorsk institutt for naturforskning (NINA)2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Minke mink- og kråkebestandKrøttøy Grunneierlag2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
ETTERSØKSRINGEN FOR SKADET HJORTEVILTEttersøksringen for skadet hjortevilt2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Reinforsen gjerdeprosjektRana kommune2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Opplæring i jakt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Oppøæringsjakt Rådyr høsten 2016Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Bestandsplan og viltstelltiltakLygna viltlag2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Flaggermusprosjekter 2015NORSK ZOOLOGISK FORENING2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Oppretting og drift av regionalt hjorteutvalFjell kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Poster per side3901 - 3930 of 4606 items