Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling TromsFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Kartlegging av hubro i OANorsk Ornitologisk Forening20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av spissmus- og smågn.arter i OpplandRandsfjordmuseene40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Effektive løsninger til skade fra beverdemningerNorsk institutt for naturforskning 13 mottakere2013Ikke behandlet
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bestandsovervåking av Havørn i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Hønsehauk og skogbruk i Vesterålen - del 2Sortland kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Smågnagerfangt7registreringStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugle NTNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i HordalandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark 17 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning9 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende hønsehaukNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kvinandprosjektet Lillehammer kommuneLillehammer kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fellefangst for ungdom i FylketNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Bedre rådyrjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Kartlegging av elg og hjort i Drangedal kommuneDrangedal kommuneTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Taksering av hønsefugl NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Ettersøksdommere, videre oppdatering Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Poster per side3871 - 3900 of 4176 items