Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø3 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Utvikling av informasjonsmateriell for BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Utvikling av mobilapplikasjon for jakt og fiskeFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat150 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Valg og håndtering av byttedyr hos kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Vandrefalk ; tilbakeføring av skadet vilt .Morten Erichsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Vandringsmønster hos fjæreplytt i VarangerGeorg Bangjord15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Ikke behandlet
Vannfugler i alpine innsjøer HardangerviddaNni Resources AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Vannfugltelling Bergen og OsNorsk Ornitologisk Forening Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Vannfugltelling Kristiansand og omengn lokallagBørge Mørkve-SimonsenFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Vannrikse og dvergdykker i HordalandNorsk Ornitologisk ForeningStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Varaldskogen: hønsehauk og skogsfuglNIBIO300 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Vargsymposiet 2013Taiga Nature & Photo 90 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Variasjon i hjorten områdebruk om høsten NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Variasjon i hjortens områdebruk om høstenNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder15 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Vegetasjonsanalyser i forbindelse med uthegningerNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2017Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning 8 mottakere2016Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning200 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser, bestandsvurdering m.mElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Vegetasjonsrydding ved viltoverganger på FVVegårshei kommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Vegetesjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst 2 mottakere2014Ikke behandlet
Veileder for kommunale ettersøk av vilt NaturPartner 60 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Poster per side3871 - 3900 of 4165 items