Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit2 mottakere2016Avslått
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Søknad om midler til statuskartlegging av tradisjoNorconsult AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Forvaltningsplan for gås - Råde,Rygge og SarpsborgRåde Bondelag25 0002 mottakere2016Delvis innvilget
NVS Sør-TrøndelagRune Fremmerlid2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Oppøæringsjakt Rådyr høsten 2016Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Viltstasjon HordalandNorsk Viltsykehus Frivillige Hordaland2 mottakere2016Avslått, Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elg - trafikk 2015/16Stor-Elvdal Grunneierforening 2 mottakere2016Ikke behandlet
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Malvik kommuneSigurd Bangjord10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 2 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Naturdatas viltkonferanse 2016Naturdata as150 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Villreinoppsyn Sunnfjord Villreinutval 2015Sunnfjord Reinsdyrlag5 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Effekt av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Konflikter mellom sørhare og stedegen hare Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Villmink - uttak i RandesundsskjærgårdenKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Omlegging av turløyper Ljosland - Setesdal VestheiErik Eriksen2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bestandsplan og viltstelltiltakLygna viltlag2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Registrering av familiegrupper av GaupeNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2015Avslått
Ope møte om hjorteviltforvaltninga i ÅseralÅseral kommune2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Rov vilt opplæringBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av mink i vernev. omr. for sjøfugl Kristiansund jeger og fiskerforening2 mottakere2015Avslått, Avslått
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen 2 mottakere2015Ikke behandlet
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Ikke behandlet
Sildemåkeprosjektet i Troms og Finmark 2015NOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Bestandsplan 2015 - 2019Våmur-Roan Villreinlag2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Poster per side3871 - 3900 of 4176 items