Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2016Ikke behandlet
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdbruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2016Ikke behandlet
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning60 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2016Ikke behandlet
Forvaltningsplan for gås i HaldenvassdragetUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 4 mottakere2016Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2015Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 4 mottakere2015Ikke behandlet
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS4 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark30 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning15 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2015Ikke behandlet
KUNNSKAPSSTATUS FOR REETABLERING AV OTER Norsk institutt for naturforskning22 5004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Telemark og VestfoldNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Hjort 2014Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2014Ikke behandlet
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark 4 mottakere2014Ikke behandlet
Inllegging i Rovbase - hekkende kongeørn i Nord-NoNorsk institutt for naturforskning75 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap 4 mottakere2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 4 mottakere2013Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Forstyrrelse på dyreliv – WEBbro til forvaltningenNorsk institutt for naturforskning 34 mottakere2017Ikke behandlet
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 34 mottakere2015Ikke behandlet
Poster per side3871 - 3900 of 4650 items