Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Takhekkende sjøfugler på Nord-JærenNaturvernforbundet i RogalandStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Utrydding av minkBRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Hekkende vadefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Ugleprosjektet 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Revidering av forvaltningsplan for grågås 2022PORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Videreføring - bestandsovervåking på gås 2022PORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av fugler v ringmerking i PasvikBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av sædgås i NorgeBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av fjæreplytt i FinnmarkLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENING Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kurs i kystseljakt 2 dagers kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i TromsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Fangst av mink og røyskattDYRSTAD UTMARKSLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Porsanger skadefellingslagPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre PasvikNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Overvåkning av fjæreplyttLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke realitetsbehandlet
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA46 600Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Poster per side3871 - 3900 of 4613 items