Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Slakte og parteringskursNJFF SØR-TRØNDELAG20 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
KvinneaktiviteterNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND20 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Skitt jakt 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER75 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING8 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubro (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING180 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Troms og FinnmarkNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING15 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Redusert hjort – Reduserte skader 2021-2023SUNDVOR HJORTEVALD Vestland fylkeskommune2021Levert
Kurs i HønsefugltakseringNJFF SØR-TRØNDELAG8 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kurs i hjemmeladningNJFF SØR-TRØNDELAG11 500Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Utgivelse av HjorteviltetSTIFTELSEN ELGEN200 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Grågjess; jaktstart og fjærutviklingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA137 500Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET30 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Alders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 11 mottakere2021Levert
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
La ikke dyra lideOLSENSØK HANS KRISTIAN OLSENVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING15 00010 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
FriKalvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA245 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Poster per side3871 - 3900 of 5086 items