Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 1 920 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 410 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 470 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av jaktfalk i grensefjellenUlla Falkdalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap12 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Trekket til myrsniper på HardangerviddaUniversitetet i BergenFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO30 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge200 00010 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Miljøkvalitetsnorm villreinbeiteUniversitetet I Sørøst-norgeMiljødirektoratet2020Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge8 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge28 mottakere2019Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Restkartlegging og overvåkning av Jaktfalk pUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Kartlegging av en sårbar spesialistpredator på rypUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Rypemodul COATUniversitetet i Tromsø1 400 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
KOAT rypemodul - overvåkningsmetodikkUniversitetet i Tromsø280 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
KOAT - rypemodul VarangerUniversitetet i TromsøMiljødirektoratet2014Avslått
Evaluering estimeringsmetodikk og predatoreffekterUniversitetet i TromsøFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
COAT rypemodule - JaktfalkovervåkningUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kadavres effekt på tundraøkosystemetUniversity College of Southeast NorwayTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Vilt som næringUtmarksavdelinga Vest As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Felles forvaltning i årsleveområde for hjortUtmarksavdelinga Vest As140 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Fagsamling kommunal viltforvaltningUtmarksavdelinga Vest AsVestland fylkeskommune2020Avslått
Poster per side3871 - 3900 of 4165 items