Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
The effect of wind energy on large carnivoresStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Endringer i sett dyr-instruksen i 2018Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina45 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Spørreundersøkelse om villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina8 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
FriKalvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina225 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder til horndykker, videreføring Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Sporing av havsvale 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina60 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina165 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
MIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina175 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hekkesuksess hos kongeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Overvåking av gjess i VesterålenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 3 mottakere2020Levert
Nasjonal ekspert EGMPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina185 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Arrangering av internasjonalt snøuglemøte 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Regionalt villreinprosjektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2019Levert
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Poster per side3871 - 3900 of 4578 items