Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2022STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2021STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Jaktlaboratorium SvanøySTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Undersøkelse av død ærfugl ØstlandetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
SCANDCAMStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina1 250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Action-planning workshop for the Common EiderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina65 900Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Videreføring av prosjektet «Saltslikkesteiner som Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Rødrevens demografi – effekter av jakt i LierneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lage en app for registrering av felte villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Interaksjoner mellom havørn, sjøfugl og turismeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina4 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Effekter av isolasjon på storsalamanderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Risikovurdering av sykdomstrusler hos fjellrev Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Skadefelling - omfang og bestandseffektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Utvidet overvåking for grågåsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Halsmerking av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina275 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Estimat av hekke- og mytebestand av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Improving efficiency of fecal genotypingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
SNP-genotyping av gaupeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Poster per side3871 - 3900 of 4647 items