Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE6 mottakere2022Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Litteraturbase villrein og kraftNorsk Villreinsenter Sør9 mottakere2016Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge10 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
fagsamling for bestandsplanområdaVestskog sa3 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Prosjekt forvaltning av hjortebestand sørVestskog sa3 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvintring og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning4 mottakere2019Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2014Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge8 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening9 mottakere2018Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2018Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av Årets fugl lappspurvNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av havelleNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2015Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA8 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Reetablering av oter på SørlandetNorsk institutt for naturforskning6 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Hekkeflåte for terner og små måker BIRDLIFE NORGE5 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNORSK ORNITOLOGISK FORENING4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening4 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende gråstrupedykkerNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SCANDCAM Viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Poster per side3871 - 3900 of 4647 items