Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Hvor mye rødrev finnes det - viderføring (justert)Norsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening9 mottakere2018Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Stedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell19 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2018Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening7 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Delprosjekter - ugler og hakkespetterNatur, Plan Og Utvikling Baklid3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende gråstrupedykkerNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Reingjerder i naturen-Problemer og løsninger Del1NaturRestaurering AS9 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkebestand av grågåsNorsk institutt for naturforskning9 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Overlevelse hos utsatt Rapphøns og Fasan i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina6 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerNORSK ORNITOLOGISK FORENING9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
VILT VED KYSTENSABIMA9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Poster per side3871 - 3900 of 4650 items