Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vegetasjonsanalyser, bestandsvurdering m.mElgregionråd Øst 2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Reinforsen gjerdeprosjektRana kommune2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Kompetanseheving for ettersøksekvipasjerFarsund Kommune2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommuneRana kommune2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Kurs i predatorjakt, rev, mår og mink. Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Oppøæringsjakt Rådyr høsten 2016Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Bestandsplan og viltstelltiltakLygna viltlag2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Predatorfôring som viltstelltiltakMats Finne3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Oppretting og drift av regionalt hjorteutvalFjell kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Reinsdyrjaktkurs for damerOlav Schrøder2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av barbastell i Asker og BærumNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
DNA-identifisering av ærfuglNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjoNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hekkelokaliteter - rødlistearterRøros kommune2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Jaktkurs for ungdom, kvinner og nye jegerprøvekandNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Havørn etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Poster per side3871 - 3900 of 4613 items