Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina23 0009 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning35 0004 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning40 0008 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
C14-datering av byttedyrbein fra hubrohyllerNorsk Ornitologisk Forening100 0006 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0007 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening20 00012 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging og verifisering av oter i NorgeNorsk instituut for naturforskning5 00018 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 00010 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning45 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0003 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning30 0004 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter30 0004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning17 5006 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurvBIRDLIFE NORGE20 0007 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fiskemåke overvåking og fargeringmerking (S)BIRDLIFE NORGE25 0002 mottakere2023Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartleggin av mytende grågås Vestland og RogalandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
MIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina175 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Gjess i Vestfold; overvåking og konfl.foreb.tiltakNorsk institutt for naturforskning40 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
MIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning50 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNT -Overvåking av gjess i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold60 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Metoder for overvåkning av faunapassasjer Norsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side3871 - 3900 of 5086 items