Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktleder og valdleder samlingBodø Kommune12 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hekkefugler på beitede strandenger i ytre ØstfoldBjørn K Janson Frostad35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Forbedret metodikk skogsfugltaksering FjellaFinne Natur25 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Teljing av villreinFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval32 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Kurs i beitetakseringSkaun Kommune46 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Minkfangst i skjærgårdenNorges Jeger Og Fiskeforbund Vestfold20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Norman-prosjektetNord-fron Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Villsvinprosjekt – NJFF 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund185 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Underartsbestemmelse av storskarv i InnlandetRandsfjordmuseet As50 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Skogtynning på tidligere spillplasser mv.Bernt Johannes Bertelsen20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
RypetakseringNorges Jeger- Og Fiskerforbund Vest-agder10 000Agder fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I Innlandet50 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Villsvin i Hedmark-Kurs og informasjonNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark95 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2020Skogbrukets Kursinstitutt175 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Instruksjonsvideo gåsjaktNorges Bondelag98 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging tiurleiker 2020Naturvernforbundet I Buskerud10 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd til drift av samarbeidsorganRennebu Utmarksråd25 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Ekstra overvåking ved E6-utbyggingRennebu Utmarksråd48 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen 2020Fron Fjellstyre45 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Ekstra VilttiltakMålselv Kommune50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
UgleprosjektetNorsk Ornitologisk Forening15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Endring i lirypas vårdiett p.g.a. klimaendringer?Nord Universitet100 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2020Museum Stavanger As750 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Taksering av lirypebestand 2020Selbu Fjellstyre11 700Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Endringer i sett dyr-instruksen i 2018Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkningsprogram, elg 2020Tønsberg Kommune14 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hjort - Årlig registering og statistikkUtmarksforvaltningen AS30 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side3871 - 3900 of 4650 items