Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr levert på reir hos kongeørn Runa Odden6 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen6 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn LaursenStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Byttedyrhåndtering på reiret til vandrefalkenMari Louise Smith 3 mottakere2019Levert
Byttedyrvalg hos kongeørn (Aquila chrysaetos) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013Avslått
Bærekraftig gåse- og villsvinbestandUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Børsteflaggermus i Hordaland - kartleggingMichaelsen BiometrikaFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubro (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
C14-datering av byttedyrbein fra hubrohyllerNorsk Ornitologisk Forening 6 mottakere2016Levert
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
COAT - Jaktfalkkartlegging og overvåkning VarangerUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
COAT rypemodule - JaktfalkovervåkningUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
COATs fjellrevmodulUiT Norges arktiske universitet 6 600 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Dagsseminar om små rovviltNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Dagsseminar små rovviltNJFF-Hordaland20 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
DameweekendOlav Schrøder6 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg5 0006 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Delegasjon fra Aust-Agder på Hjortevilt 2014Aust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Delegasjonstur til Hjortevilt 2013Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til hjortevilt 2016Aust-Agder fylkeskommune21 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til hjortevilt 2017 Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Delegasjonstur til Hjortevilt 2018Aust-Agder fylkeskommune70 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Delfinansiering av kursing fallviltmannskapIndre Østfold Kommune10 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Delprosjekter - ugler og hakkespetterNatur, Plan Og Utvikling Baklid3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Delta i prosjekt Forvaltning av hjortebestandAskøy kommune20 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Deltaging i retiighetshavernes sitt driftsplanarbSaltdal kommune36 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Deltakelse forvaltningsmøter og utredningsarbeidHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side361 - 390 of 4578 items