Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2015Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Det skandinaviske bjørneprosjektetNorsk institutt for naturforskning1 700 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Deteksjon av Amerikansk mink med eDNAJon Valbjørn Hagelin129 600Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening80 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening40 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening70 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Diettanalyse av ørretFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Digitale viltkartKvinesdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMUSEUM STAVANGER AS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2018Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2020Museum Stavanger AsMiljødirektoratet2020Avslått
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata KomplettMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Digitalisering av historiske data for storviltjaktOs kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Digitalisering av jaktfeltkart i GrongNamsenvassdragets grunneierforening Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Digitalisering av kommunens viltkartHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Digitalisering av tellende jaktareal hjorteviltFYRESDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Digitalisering av vald- og jaktfeltgrenserHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 4165 items