Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villreinoppsyn Sunnfjord Villreinutval 2015Sunnfjord Reinsdyrlag5 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Effekt av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Konflikter mellom sørhare og stedegen hare Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Villmink - uttak i RandesundsskjærgårdenKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Omlegging av turløyper Ljosland - Setesdal VestheiErik Eriksen2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bestandsplan og viltstelltiltakLygna viltlag2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Registrering av familiegrupper av GaupeNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2015Avslått
Ope møte om hjorteviltforvaltninga i ÅseralÅseral kommune2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Rov vilt opplæringBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av mink i vernev. omr. for sjøfugl Kristiansund jeger og fiskerforening2 mottakere2015Avslått, Avslått
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen 2 mottakere2015Ikke behandlet
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Ikke behandlet
Sildemåkeprosjektet i Troms og Finmark 2015NOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Bestandsplan 2015 - 2019Våmur-Roan Villreinlag2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2015NORSK ZOOLOGISK FORENING310 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Katten som predator: Video og GPS Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekkende trollflaggermus på Sør- oStrix miljøutredning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2015Ikke behandlet
Jaktlederkurs FolloUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2015Ikke behandlet
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Kartgrunnlag for elgregioner og elgvald i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Avslått
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning145 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2015Avslått
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side361 - 390 of 4166 items