Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord50 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da15 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Fangst av mink i Ljønesøya naturreservatBodø kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Hoggormprosjektet 2016NTNU Vitenskapsmuseet70 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Oppdatering av karttemaet vilttrekk i FolloFollo landbrukskontor18 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kurs i predatorjakt, rev, mår og mink. Stadsbygd Jeger og Fiskeforening5 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit2 mottakere2016Avslått
Fagkveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for gås - Råde,Rygge og SarpsborgRåde Bondelag 2 mottakere2016Ikke behandlet
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
NVS Sør-TrøndelagRune Fremmerlid2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Oppøæringsjakt Rådyr høsten 2016Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Søknad om midler til statuskartlegging av tradisjoNorconsult AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Viltstasjon HordalandNorsk Viltsykehus Frivillige Hordaland2 mottakere2016Avslått, Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten5 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elg - trafikk 2015/16Stor-Elvdal Grunneierforening 2 mottakere2016Ikke behandlet
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Malvik kommuneSigurd Bangjord10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 2 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Naturdatas viltkonferanse 2016Naturdata as150 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Villreinoppsyn Sunnfjord Villreinutval 2015Sunnfjord Reinsdyrlag5 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Effekt av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Konflikter mellom sørhare og stedegen hare Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Villmink - uttak i RandesundsskjærgårdenKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Omlegging av turløyper Ljosland - Setesdal VestheiErik Eriksen2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bestandsplan og viltstelltiltakLygna viltlag2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Registrering av familiegrupper av GaupeNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2015Avslått
Poster per side361 - 390 of 4645 items