Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Flaggermus i Trondheim - høstsvermingTrondheim kommune, Miljøenheten15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende vipe 2022TRONDHEIM KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Overvåking av viltovergang med viltkameraTRONDHEIM KOMMUNE80 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av bever i tidligere Klæbu kommuneTRONDHEIM KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Rådyr i engTrondheim Innovation AS20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" Trond Vidar Johnsen Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Bedre kvalitet på rypetaksering i Troms og KarlsøyTROMSØ JEGER OG FISKEFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tilskuddsordning villreintiltak - oppsynTrollbua Eggedal AS Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Viltstasjon TelemarkTrine-Lise Thowsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt2 mottakere2016Avslått
Elektronisk Løpende Elgbane Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig2 mottakere2014Avslått, Avslått
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig 2 mottakere2013Ikke behandlet
Grågås - bruk av laserTORMOD MAGNESEN50 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune32 8922 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i 2018Tore Veisetaune24 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i NordlandTore Veisetaune20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Etterregistrering av hekkedata på jaktfalkTore Veisetaune20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen6 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn LaursenStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike19 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåkning havørn Smøla Tor Moholt Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
minkregulering Laukvika 2018Tone Kanestrøm10 3902 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vilttiltak - minkregulering Laukvika 2015Tone Kanestrøm5 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Ikke behandlet
Poster per side361 - 390 of 4645 items