Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utgifter til overvåkningsprogram, elg 2020Tønsberg Kommune14 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, elg 2018Tønsberg Kommune7 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Utstyr og klær til fallviltgruppenTYSVÆR KOMMUNE6 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Forhindre tap av rådyrkje i landbruketTYSVÆR JEGER OG FISKERFORENING39 507Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Gapahuk i jaktterrengTysvær Jeger Og FiskerforeningMiljødirektoratet2020Avslått
Flere på jaktTysvær Jeger og Fiskerforening 2 mottakere2017Levert
Beverforvaltningsplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Hjorteviltplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE45 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Levert
rev/mår og hjortedyr forvaltningTveit Viltlag 2 mottakere2013Levert
Samordne forvaltning av hjort på tvers av kommunerTVEDESTRAND VILTLAG19 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vilt og vei - plassering av skiltTvedestrand kommune10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Klimatilpasning og høstbare arter i TrøndelagTrøndelag Fylkeskommune56 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Hjortevilt, forvaltningstiltak i Nord-TrøndelagTrøndelag fylkeskommune240 000Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Slått og rådyrprosjektetTRØGSTAD JEGER OG FISKEFORENINGViken fylkeskommune2023Avslått
Norsk Elgfestival TrysilTrysil Utmarkstjenester 2 mottakere2014Levert
Kartlegging av fjellmyrløper i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Levert
Kartlegging av fjellmyrløperTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Kartlegging av dverglo og sandsvale i N-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2014Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Kartlegging av dverglo og sandsvale i Nord-Tr.Trondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Videre kartlegging av flaggermus i Trondheim kommuTrondheim kommune, Miljøenheten20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i 5 kommuner i Sør-TrøndelagTrondheim kommune, Miljøenheten240 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Registreringer av sjøfugl ved Munkholmen og VæreTrondheim kommune, Miljøenheten7 5002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten5 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Poster per side361 - 390 of 5086 items