Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Levert
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
Lyngbrenning for lirype ved BlåfjellendenEcofact Sørvest As38 500Rogaland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Viltlokaliteter for hare (Lepus timidus) - KleppECOFACT SØRVEST AS105 541Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av småsalamander på JærenECOFACT SØRVEST ASStatsforvalteren i Rogaland2021Avslått
Lyngbrenning for lirype på BlåfjellendenECOFACT SØRVEST AS15 952Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Viltpleie i forn av fangst og jakt på predatorer.Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Foredrag om bever ,jakt og forvaltning .Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Bevertaksering Eidskog kommuneMiljødirektoratet2019Avslått
Hjortedyrenes biologi; En dannelsesreiseEigil Reimers100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bok: Hjortedyrenes Biologi; en DannelsesreiseEigil ReimersMiljødirektoratet2017Avslått
Beitetakst og bearbeiding av dataEikern/Lågen Elgregion25 5002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
elgbeitetaksering på StraumsneshalvøyaElgregion 1 Vest25 000Nordland fylkeskommune2019Delvis innvilget
ElgbeitetakstElgregion Mjøsa-Glomma40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning-skogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25-videreførinELGREGION MJØSA-GLOMMA80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25ELGREGION MJØSA-GLOMMA50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
ElgbeitetakstELGREGIONEN TRYSIL-RENDALEN-ÅMOT80 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
ElgbeitetakstElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Aldersbestemmelse av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)20 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Trekktelling av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Møkkinventering i vinterbeiteområderElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ) Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Vegetesjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst 2 mottakere2014Levert
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser, bestandsvurdering m.mElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Hustad jaktfelt kjølelagerELLINGSEN GUNNARNordland fylkeskommune2022Avslått
Poster per side361 - 390 of 4578 items