Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flaggermusundersøkelser i Nord-Trøndelag 2016NATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Levert
Felles hjorteforvaltning i TrøgstadUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter 12 mottakere2016Levert
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 18 mottakere2016Levert
Demografi og stedtrohet hos svarthalespoveNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Levert
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Levert
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Levert
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2016Levert
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening 17 mottakere2016Levert
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING 2 mottakere2016Levert
Oter tilbake til kysten - kunnskapsstatus bifangstNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2016Levert
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 15 mottakere2016Levert
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Økt beskatning av små rovvilt i ØstfoldNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold 2 mottakere2016Levert
Forvaltningsområder for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2016Levert
C14-datering av byttedyrbein fra hubrohyllerNorsk Ornitologisk Forening 6 mottakere2016Levert
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 9 mottakere2016Levert
Nasjonal kartlegging av gravandNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2016Levert
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Levert
Kartlegging og verifisering av oter i Norge - 2016Norsk instituut for naturforskning 18 mottakere2016Levert
Utdanning viltgruppe Hobøl og SpydebergSpydeberg Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Bedre Ettersøk av skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2016Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Informasjon- og opplæringstiltak i NTNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Levert
Innkjøp av flaggermuskasser til parker i OsloOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen 3 mottakere2016Levert
Hjort 2016Stiftelsen Norsk Hjortesenter 3 mottakere2016Levert
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Levert
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Levert
Poster per side361 - 390 of 4578 items