Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde 2 mottakere2017Ikke behandlet
Flere på jaktTysvær Jeger og Fiskerforening 2 mottakere2017Ikke behandlet
ULVEATFERD-Årssyklus og spesielt nær bebyggelse?Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Felling av mink Marius saurdal Nesvold  2 mottakere2017Ikke behandlet
Forstyrrelse på dyreliv – WEBbro til forvaltningenNorsk institutt for naturforskning 34 mottakere2017Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - viderføring (justert)Norsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
Taksering av hønsefugMøre og Romsdal Fuglehundklubb Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Kartlegging av predasjon og sykdom hos villrein i Rondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn i Øst-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
apport trening for stående fuglehunderAnne Grethe Bakkevold 2 mottakere2017Ikke behandlet
Vilttiltak: TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Kurs i kystseljakt.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Småviltjakt for førstegangjegere - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Jaktlederkurs - elgjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgjaktopplæring - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgjaktopplæring - damer.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Ettersøk vidregående - 3 kurs.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Småviltjakt førstegangsjegere - damerNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - videreføringNorsk institutt for naturforskning 14 mottakere2017Ikke behandlet
Hønsehauk og skogsfuglNIBIO 4 mottakere2017Ikke behandlet
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Ikke behandlet
Følgeprosjekt i Rondane villrienområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 17 mottakere2017Ikke behandlet
Poster per side361 - 390 of 4647 items