Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Ikke behandlet
Hønsehaukovervåking i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2017Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Kameraovervåkning av rovfugl og smågnagereNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Etablering av småviltregistert i NT for gåsNaturdata as Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2017Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Ikke behandlet
Etablering av småviltregister i NT for rypeNaturdata as 2 mottakere2017Ikke behandlet
Leie av jaktterreng til opplæringsjakt NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Revejaktportal NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Opplæring i storviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Opplæring i småviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Oppdatering av "Sjøfugljakt i Telemark"Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kurs i jakt på gåsNJFF-Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Kartlegging av bestandstetthet av hareDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Overvåking av smågnagerbestanden i Nord-TrøndelagNord universitet 2 mottakere2017Ikke behandlet
Samling av jegerprøveinstruktører i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2017Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2017Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Villreinens arealbruk i ForollhognaForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Produksjon av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
sjøfuglkartlegging i Lånan/Flovær og Hysvær/SølaStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Kartlegging av elgbestanden i Vestvågøy kommuneVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Poster per side361 - 390 of 4165 items