Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2015Avslått
Oppdatere kommunens viltkart, orrfugl/storfuglAlvdal kommune v/ landbruk og miljøHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2015Avslått
Forprosjekt: Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2015Avslått
Oppdatering av jaktkart for Akershus og OsloNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Utdanning av ettersøksekvipasjerNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Avslått
Rypetaksering høsten 2015Kvikne FjellstyreMiljødirektoratet2015Avslått
Evaluering Faunapassasjer, E18 Tvedestrand-ArendalFaun Naturforvaltning ASFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Lokal beredskap for overvåking av mårhundNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2015Avslått
Grågåsundersøkelser i Hordaland + Sogn og FjordaneNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått
Kamerafeller for smågnagere Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Bestandskartlegging av LirypebestandeneNORGES FJELLSTYRESAMBANDMiljødirektoratet2015Avslått
Digital elgbeitetakseringSkogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)Miljødirektoratet2015Avslått
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Avslått
Kommunal hjorteviltplanEngerdal KommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Samarbeidsprosjekt småvilt i HordalandVestskog saHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune2 mottakere2015Avslått
Samarbeidsprosjekt småvilt i Sogn og FjordaneVestskog saSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder i 2015Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlagTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Temporær nisje hos rådyrNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBUFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Kvinneaktiviteter 2015NJFF-HordalandFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
NJFF-Hedmarks mårprosjekt 2015/2016NJFF HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Vannfugltelling Kristiansand og omengn lokallagBørge Mørkve-SimonsenFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Kartlegging av hakkespetter på NordmøreoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
Trekktelling av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Kommunal hjorteviltplan for elg, hjort og rådyr Os kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
GauperegistreringNJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Kongeørn, kartlegging av forekomst 2015Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Poster per side361 - 390 of 4165 items