Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Habitatvalg hos rovfugler basert på jaktsuksess Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Reinsdyr og lineære inngrepInstitutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap 5 mottakere2013Ikke behandlet
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Utprøving av viltkamera for registrering av bjørkeNaturformidling van der KooijFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Utdanning av nye jegerprøveinstruktørerNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2013Ikke behandlet
RØDREVEN: EN GENERALIST PÅ FREMMARSJHögskolan i Hedmark140 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Overnattende kråkerNOF avdeling Rogaland2 mottakere2013Avslått
Overvåkning av utvalgte orrfuglleik lokaliteterGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Rådyr som byttedyrNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2013Ikke behandlet
Stimulere til skytetrening for jegerarNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vidaregåande kurs ettersøk og fagdag ettersøkNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
JaktlederkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
RypetakseringStryn og Hornindal jeger og fiskarlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Overvåkning av utvalgte storfuglleiker i KongsbergSweco Norge AS Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Vilt- og fiskeseminar 2013NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Rådyr Norderhov utmarkslagRoy Ørpen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning45 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING195 5002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bestandsøkologiske studier av smålom og storlomNNI Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging av vannriksas forflytninger i A-ANorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2013Avslått, Avslått
Bestandsstudier av alpine dykkender i NordlandNNI Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Bestandstudier av storlom i HordalandNNI Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Poster per side3841 - 3870 of 4179 items