Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-Trøndelag10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Regstrere og overvåke hekkelokaliteterRøros kommune8 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening288 400Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 289 839Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Grågåsunersøkelser i TelemarkNorsk institutt for naturforskning15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Deltakelse GPS-merking av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 2 mottakere2015Levert
Analyse av kontrollkort og felling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Jakt på småpredatorerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Platform for applied red fox research in NorwayInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Miljødirektoratet2015Levert
Opplæring i føring av hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
kontroll av rev og mår for å øke skogsfuglbestandeInstitutt for naturforvaltning Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Villrein i Vestjotunheimen villreinområdeÅrdal Jeger og Fiskerforening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
GåsejaktkursUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Lyngbrenning Blåfjellenden, Gjesdal kommuneEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Levert
Linjetaksering av lirypeNamsskogan Fjellstyre 2 mottakere2015Levert
Bedret ettersøk etter skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Jakt i LierneLierne kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Leie jaktterreng i Kristiansund kommuneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Strukturtelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Bestandsituasjon for dykkender på HardangerviddaNNI Resources AS Miljødirektoratet2015Levert
Villsvin, Ny art i Hedmark- ettersøk og utdanning NJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Kalvetelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Kartlegging av fjellmyrløperTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Kartlegging av småpattedyr Hedmark 2015Randsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Poster per side3841 - 3870 of 5097 items