Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tilskudd for kartlegging av hubroStatskog Fjelltjenesten15 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til elgbeiteregistreringRakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Levert
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2019Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2020Villreinrådet I Norge70 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til forvaltningsplan for grågåsProsjekt Utmark112 500Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til kommunikasjon om viltarterSabima70 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
søknad om tilskudd til kurs for offentlig ettersøkRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til minimumstelling av villreinSETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til overvåkning av amfibierNorsk institutt for naturforskning450 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie i Salten – JakProsjekt Utmark31 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til trykking av temahefteVillreinrådet i Norge30 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til viltformålSabimaMiljødirektoratet2014Avslått
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2017Stiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2018Stiftelsen Elgen150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til ærfugldriftEvind Hansen Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2015Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2016Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2018Villreinrådet i Norge220 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om vilttiltak 2021 – GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Søknad om vilttiltak 2021 – MIGRAPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Søknad om økonomisk støtte til figurjaktNorges Jeger Og FiskerforbundTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Søknad teljing i sjøfuglreservat 2022.FAUNAFOKUS ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Søknad til forebygging mot vilt skadeLars Kristian Brekke2 mottakere2016Avslått, Avslått
Poster per side3841 - 3870 of 4578 items