Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Svanetelling 2016Norsk Ornitologisk forening, Hordaland13 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Svarthalespove i Nord-NorgeBIRDLIFE NORGE2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-Norge 2020Norsk Ornitologisk Forening20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svelgbrems hos elg i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2016Avslått
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Søknad – tilskudd til drift av Helgeland ViltforvaProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Søknad – videreføring av Salten ViltforvaltningsråProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad Beverregistrering 2020Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As60 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Søknad om eggplukkingKvitsøy kommune20 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Søknad om eggplukking Kvitsøy kommune50 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Søknad om forberedelse av tiltak på linjenettet foNorsk Institutt for naturforskning127 850Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Søknad om kartlegging av sitteplasser for hubroFREDRIKSTAD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Søknad om midler som tilskudd til tannanlyse elg Rakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Søknad om midler til digitalisering av eldre ringmMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Søknad om midler til elgbeitetakseringSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om midler til statuskartlegging av tradisjoNorconsult AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Søknad om midler til villreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Søknad om støtte til drone med termisk kameraPER HELDALVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Søknad om støtte til elgbeitetaksering i NordmarkaNordmarka Elgregion27 6252 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side3841 - 3870 of 4647 items