Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Utkaster av leirduer til ungdomsgruppa GJFFGjerstad Jeger- Og FiskerforeningStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Utmarksseminar i regi av Nordland UtmarkslagNorges Bondelag45 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Utmarksseminar Nordland Utmarkslag 2013Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Utprøving av viltkamera for registrering av bjørkeNaturformidling van der KooijFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Utredning leie av jaktterreng på SunnmmøreNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag15 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Utsetting av hareLeif TaajeFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Utsetting av kattuglekasser i Oslos byggesoneOslo kommune, BymiljøetatenFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
Utsetting av piggsvinkasser i Oslos byggesoneOslo kommune, BymiljøetatenFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i Aust-AgderInstitutt for naturforvaltning, NMBU16 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i TelemarkInstitutt for naturforvaltning, NMBU15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit2 mottakere2016Avslått
Utstopping av gaupeStabbursnes Naturhus og MuseumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Utstyr til kartlegging av flaggermusMichaelsen Biometrika AS147 112Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Utstyr til kartlegging og overvåking av flaggermusMichaelsen BiometrikaMiljødirektoratet2014Avslått
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar25 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar 2 mottakere2014Ikke behandlet
Uttak av mink i fuglefredningsområder BYGGMESTER OG TAKSTMANN SKAAR10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Uttak av skadevoller. Hans Petter Hestmo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Uttesting av et nytt overvåkingssystem for oterNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Utvidet overvåking for grågåsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Utvidet registring av beitetrykk i Målselv 2015 Målselv kommune50 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Poster per side3841 - 3870 of 4165 items