Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning40 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
KUNNSKAPSSTATUS FOR REETABLERING AV OTER Norsk institutt for naturforskning15 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark4 mottakere2014Avslått, Avslått
Grågåsundersøkelser i Telemark og VestfoldNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Hjort 2014Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2014Ikke behandlet
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Inllegging i Rovbase - hekkende kongeørn i Nord-NoNorsk institutt for naturforskning75 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning200 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen20 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold30 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Forstyrrelse på dyreliv – WEBbro til forvaltningenNorsk institutt for naturforskning 34 mottakere2017Ikke behandlet
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus34 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Tiltaksmidler Villrein 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2022Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
A thriving coast- predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG 3 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side3841 - 3870 of 4613 items