Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vilttiltak - minkregulering Laukvika 2015Tone Kanestrøm5 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Forvaltning av smårovdyrSkånland Jeger- og fiskeforening10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
ElgjaktopplæringNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
JaktlederkursNJFF-Troms Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Elgjakt med rifleskyting for damerNJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
SmårovviltkursNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Fjellrype og reirovervåkning_2013Pål Fossland MoaTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
JaktlederkursNJFF-Troms13 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Smågnagerfangt7registreringStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Småviltjakt med hagleskyting for kvinnerNJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Taksering/bestandsovervåkning av rypeStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Aktivitetsdager Skytebane Ungdommer Nordreisa JFLNORDREISA JEGER OG FISKERLAG Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Feltskyting for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Etablering av kommunal ettersøksring IBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Introjakt - elgjakt for damer/unge jenter.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Introjakt - elgjakt for ungdom.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs i flåing av rev og småpredatorer. NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs i revejakt og fellefangst NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Temakvelder 2021MÅLSELV KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ettersøk påkjørt viltMÅLSELV KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Faglig vurdering av metoder for elgtelling DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgtelling med helikopterKARLSØY KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forebygging av viltpåkjørsler Målselv kommune 2021MÅLSELV KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ettersøk Videregående del 2NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bestandsplan Sørreisa Bestandsplanområde SØRREISA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Midler til ÅtebuANDØRJA SMÅVILTLAG SA Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
JaktlederkursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side3841 - 3870 of 4165 items