Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hekkesuksess hos kongeørn i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Levert
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA75 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kurs feltobduksjon ettersøkspersonellSKIEN KOMMUNE15 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortAUSTRHEIM KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Elgdiett i klimaendringHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDET6 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Påbygning instruksjonsvideo gåsjakt: KYSTJAKT PÅ GNORGES BONDELAG75 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortALVER KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Villsvinet – skadedyr eller ressurs?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Søknad om vilttiltak 2021 – MIGRAPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak - beiteskader fra hjortNORGES BONDELAG290 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Etablering av viltmottak for hjolteviltSALTDAL KOMMUNENordland fylkeskommune2021Avslått
Management implications of roe deer movementsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Bukketelling på DalsidaTARANDUS ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Overvåking av viltovergang med viltkameraTRONDHEIM KOMMUNE80 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Innsamling av kjever på hjort for alder.Sveinung Idar Giske Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Arbeidsseminar om Fokusområder HardangerviddaSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTERMiljødirektoratet2021Avslått
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleNORSK ORNITOLOGISK FORENING 3 mottakere2021Levert
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugle MNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Bestandsplanarbeid og åpning av rådyrjaktSALTDAL KOMMUNE25 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Genetiske undersøkelser paddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltit MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD30 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNORSK ORNITOLOGISK FORENING4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunale viltforvatlere SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
spatial integrated population modelSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av jaktfalk i TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
SlaktekursSALTDAL KOMMUNE37 500Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side3841 - 3870 of 4578 items