Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Improving efficiency of fecal genotypingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
SNP-genotyping av gaupeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Effective brown bear monitoring in Norway by SNPsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Familiegrupper blant jerv i SkandinaviaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Hønsehaukundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina34 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Grågåsundersøkelser i NordlandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina30 0005 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Hvitkinngås i OrrevannetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina15 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Barnacle goose ringing SvalbardStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Innlegging av hønsehauklok. i Troms i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartleggin av mytende grågås Vestland og RogalandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Raudrev på HardangerviddaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Gås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Elgen i Oppland 2020-2023Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Hjortedyr:diett, parasitter og bestandsbegrensningStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina525 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
En levendekyst - overvåking av reetableringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Skandinaviske BjørneprosjektetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina23 0009 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side3841 - 3870 of 4578 items