Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Flaggermus i Trondheim - høstsvermingTrondheim kommune, Miljøenheten15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av fjellmyrløper i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Kartlegging av fjellmyrløperTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i N-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i Nord-Tr.Trondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Norsk Elgfestival TrysilTrysil Utmarkstjenester2 mottakere2014Avslått
Hjortevilt, forvaltningstiltak i Nord-TrøndelagTrøndelag fylkeskommune240 000Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Klimatilpasning og høstbare arter i TrøndelagTrøndelag Fylkeskommune56 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Kartlegging av vilt og vei - plassering av skiltTvedestrand kommune10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
rev/mår og hjortedyr forvaltningTveit Viltlag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Beverforvaltningsplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Hjorteviltplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE45 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flere på jaktTysvær Jeger og Fiskerforening 2 mottakere2017Ikke behandlet
Gapahuk i jaktterrengTysvær Jeger Og FiskerforeningMiljødirektoratet2020Avslått
Forhindre tap av rådyrkje i landbruketTYSVÆR JEGER OG FISKERFORENING Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Utgifter til overvåkningsprogram, elg 2020Tønsberg Kommune14 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, elg 2018Tønsberg Kommune7 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bruk av drone for å finne rådyrkalver før slåttTØNSBERG KOMMUNE50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
COATs fjellrevmodulUiT Norges arktiske universitet 6 600 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Poster per side3841 - 3870 of 4165 items