Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Møkkinventering i vinterbeiteområderElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ) Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Registreringer av nye gåseområder i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Overvåkning havørn SmølaNasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av høstlok. til grå skimmelflaggermusNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og AkershusCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 3 mottakere2014Ikke behandlet
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
KråkefotBodø jeger-og fiske forening 2 mottakere2014Ikke behandlet
Villsvin- kunnskap om en ny art i NorgeNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
ELGBEITEREGISTRERING FOSENLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Overvåkning sjøfugl Haugøya (inkl Remman NR) Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2014Ikke behandlet
Flått registrering på hjortIdar Lauge Hatlegjerde Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i HedmarkNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kompetanseheving kommunal rådyrforvaltningProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Bedre hjorteviljakt i Hedmark 2014NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bedre villreinjakttilbud til folketKvikne Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Møre & RomsdaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Avholdelse 4 slaktekurs hjortevilt Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Sogn & FjordaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Nord-TrøndelaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
radiobjeller til sauHermann Abelsen 2 mottakere2014Ikke behandlet
Poster per side3841 - 3870 of 4175 items