Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning av av sædgås i BørgefjellNord Universitet80 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Human JaktNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane80 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Oppfølging fotråtesituasjon Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i BuskerudRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag80 000Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2019NJFF Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Jegerskole for ungdom fra 14 til 16 år.Alta Jeger- og Fiskerforening80 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Elgen i FinnmarkNIBIO80 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Kartlegging av hekke-og myteområder for sædgåsNord universitet 80 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2018NJFF Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i HedmarkNJFF Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO80 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Analyse av elgfôring mot trafikkulukkerHøgskolen i Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-Trøndelag Nord universitet 80 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
kartlegging av hubro 2015oum80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av beitebelastning i Målselv kommuneMålselv kommune80 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Bestandskartlegging av hubrooum80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Innvilget som omsøkt
Arealregistrering villrein Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Merking villreinSnøhetta villreinutvalg80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Hubro-Vånd i et kystlandskap uten MinkHøgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Veiledningshefte, kompetanseheving storviltjegere/Norges Jeger- og Fiskerforbund80 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Poster per side3841 - 3870 of 4578 items