Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune60 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Veileder for kommunale ettersøk av vilt NaturPartner 60 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Arrangere fellesmøter Hardangervidda villreinområdHardangervidda Villreinutval60 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Etablering av ettersøksringerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND62 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Strukturtelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval62 468Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA65 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS65 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgbeiteregistrering i Vestmarka, VikenLIER KOMMUNE65 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kommunale målsettinger FAUN NATURFORVALTNING AS65 000Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING ADV. HORDALAND65 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kommunikasjon om viltarter på norske myrerSabima65 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Grågås i Masfjorden kommune - Hordaland.Nni Resources As65 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)Norsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon65 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
seminar praktisk bestandsplanlegging hjortevilt Prosjekt Utmark65 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Tiltak mot beiteskader fra grågås på GrytøyaNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
otertetthet og oterskadet laksNorsk instituut for naturforskning65 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av elgbestanden i Vestvågøy kommuneVestvågøy kommune65 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Registrering av villreinens bruksområder Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Monitoring av fjæreplyttLongyearbyen feltbiologiske forening65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermus på Sør- oStrix miljøutredning65 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Opplærings kurs vilt 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark65 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Action-planning workshop for the Common EiderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina65 900Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2022MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2020Marker Kommune66 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Bestand og bestandstetthet hos orrfugl i lyngheiNni Resources As66 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS67 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3841 - 3870 of 4645 items