Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av barbastell i Asker og BærumNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
DNA-identifisering av ærfuglNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjoNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hekkelokaliteter - rødlistearterRøros kommune2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Jaktkurs for ungdom, kvinner og nye jegerprøvekandNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Ettersøk av skadet hjorteviltErling Kjelvik2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Havørn etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2013Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning7 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2017Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter8 mottakere2015Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
SCANDCAM Viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Hjort 2015Stiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge28 mottakere2019Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvintringsområder til horndykker, videreføring Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av overvintringsområder til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2014Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Fugl og miljøkriminalitet i NorgeNorsk Ornitologisk Forening19 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Poster per side3841 - 3870 of 4647 items