Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 17 mottakere2017Levert
Følgeprosjekt i Rondane villrienområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Levert
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Levert
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2017Levert
Flaggermusprosjekter 2017NORSK ZOOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2017Levert
Kartlegging og Overvåking av jaktfalkbestanden i NNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Fangst av grågjess, scanning og loggereNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Levert
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag i 2017Georg Bangjord Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
MIGRAPOP 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Levert
BeitetakseringSkjåk kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
Opplæring i storviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Levert
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Levert
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2017Levert
Snøuglas økologi og bestandsforholdNorsk Institutt for naturforskning 11 mottakere2017Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2017Levert
Opplæring på jakt, fiske, hund og friluftslivKvinnekontakt Verdal jeger og fiskeforening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Rogaland fylkeskommune2017Levert
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Levert
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Levert
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Levert
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Levert
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2017Levert
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Levert
Leie av jaktterreng til opplæringsjakt NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Levert
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg 2 mottakere2017Levert
Poster per side3841 - 3870 of 4578 items