Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Kompetanseløft i kommuneneStiftelsen Norsk Hjortesenter2 480 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP - bruk denne søknadNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Småvilt 2016Høgskolen i Innlandet90 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl DrammenselvaLarsen Naturundersøkelser15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2016Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2016Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøfuglMarianne Hegge Skogsholm28 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Elgjaktopplæring Helgekurs for Jenter NJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Prøvetaging av hjort i BergenBergen kommune30 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfuglNJFF Hedmark30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-Trøndelag Nord universitet 80 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn i AkershusOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fugl i et barskogsområde i Rindaloum16 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i Halsa, Rindal, Surnadaloum28 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Mårprosjekt 2016/2017NJFF Hedmark20 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Viltforvaltningsråd HelgelandNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland20 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
RypetakseringsprosjektNJFF Vest-Agder10 250Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
RypetakseringsprosjektNJFF Vest-Agder8 500Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Ettersøk videregående kursNJFF Nordland23 500Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland22 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Svanetelling 2016Norsk Ornitologisk forening, Hordaland13 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Trekk hos flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika53 900Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
#EcoTickAtle Mysterud300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
VG 2 ettersøkOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Overvåkningsprogram for HjorteviltAndebu kommune5 500Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side3841 - 3870 of 4166 items