Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Støtte til innkjøp av minkfellerOslomarkas Fiskeadministrasjon30 000Oslo fylkeskommune 2017Innvilget som omsøkt
Støtte til kartlegging av trekkende flaggermusMichaelsen Biometrika ASMiljødirektoratet2019Avslått
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO10 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Støtte til merking av Storjoer med lysloggere CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til villreinoppsynet 2016Forollhogna Villreinområde23 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Støtte til villreinseminar om reginale planerVillreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Støtte til viltmottak i Gol kommuneGol kommune31 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Støtte tli villreinoppsynetForollhogna Villreinområde20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Sunnfjord Reinsdyrlag overvåking og telling.Sunnfjord Reinsdyrlag20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Supplerende småspovekartlegging i Møre og Romsdal NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Survey of roe deer management issuesNINA Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Avslått
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA260 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2019Ikke behandlet
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2018Ikke behandlet
SUSTHERB-Vegetasjonsanalyser i beitedyruthegningerNorsk institutt for naturforskning 8 mottakere2015Ikke behandlet
Poster per side3811 - 3840 of 4647 items