Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om midler til elgbeitetakseringSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF20 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Søknad om midler til statuskartlegging av tradisjoNorconsult AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Søknad om midler til villreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Søknad om støtte til drone med termisk kameraPER HELDALVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Søknad om støtte til elgbeitetaksering i NordmarkaNordmarka Elgregion27 6252 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2015Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2022VILLREINRÅDET I NORGE75 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdagen Villrein 2014Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til forsøk med flaggermuskasserMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Levert
Søknad om støtte til kartlegging og modellering avMICHAELSEN BIOMETRIKA ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Søknad om støtte til merking av laksand og kvinandCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Oslo fylkeskommune 2015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Levert
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” i OslCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til utgivelse av Villreinen 2014Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til Villreinen 2022VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Søknad om telling av elgbestanden i VestvågøyVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune65 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Søknad om tilskudd – slaktekurs 2018 SaVProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd - utmarksseminar NU 2019Prosjekt UtmarkNordland fylkeskommune2019Avslått
Poster per side3811 - 3840 of 4578 items