Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Interaksjoner mellom havørn, sjøfugl og turismeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina4 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Nytt villreinprosjekt i Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter4 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter15 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
En levendekyst - overvåking av reetableringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
forprosjekt - Leve med hjortVestskog sa75 0004 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning35 0004 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Viltseminar 2019Stiftelsen Norsk Hjortesenter4 mottakere2019Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Overvintring og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning 4 mottakere2019Ikke behandlet
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg59 5004 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Lokal småviltforvaltning Vestskog sa 4 mottakere2018Ikke behandlet
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning100 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2018Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen25 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hønsehauk og skogsfuglNIBIO100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
Informasjonstiltak valhall elgregionValhall elgregion4 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
En levende kyst - samspill oter, mink og sjøfuglNorsk institutt for naturforskning22 0004 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2017Ikke behandlet
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning50 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening40 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdbruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2016Ikke behandlet
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning60 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning450 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Forvaltningsplan for gås i HaldenvassdragetUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark4 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side3811 - 3840 of 4613 items