Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA45 0007 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Hønsehauken i Nord-Norge 2021NATURTJENESTER I NORD AS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson28 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Aldersanalyse av elg i Østre ElgregionINDRE ØSTFOLD KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Innvilget som omsøkt
Lirypedemografi: Analyser av Hønsefuglportal-dataSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO30 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltakNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekysten (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging av horndykker i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENING25 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
ElgbeiteregistreringRINDAL KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Vindkraft og flaggermusMICHAELSEN BIOMETRIKA ASMiljødirektoratet2021Avslått
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG107 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bruk av drone til kartlegging av ærfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAVestland fylkeskommune2021Avslått
Temakvelder 2021MÅLSELV KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Innvilget som omsøkt
Forvaltning av hjort i VestlandNORGES BONDELAG110 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Søknad om vilttiltak 2021 – GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Elgbeiteregistrering i Vestmarka, VikenLIER KOMMUNE65 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Innvilget som omsøkt
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG Miljødirektoratet2021Levert
Hvilken innvirkning har ulven på verdien av jakt?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3811 - 3840 of 5097 items