Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Overvåking av norske trekkfuglerNORSK ORNITOLOGISK FORENING9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Minkfritt 2021BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB40 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET50 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
kommunale mål hjorteviltforvaltningUTMARKSAVDELINGA VEST ASMiljødirektoratet2021Avslått
VILT VED KYSTENSABIMA9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG36 500Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND10 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25ELGREGION MJØSA-GLOMMA50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND20 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND30 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND6 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOSLO KOMMUNE BYMILJØETATENStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Moose in a Changing ClimateHØGSKOLEN I INNLANDET2 mottakere2021Avslått, Avslått
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE50 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurv (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE95 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3811 - 3840 of 4166 items