Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2021FURUSETH LARS-EGIL27 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS85 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Halsmerking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA275 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Trekk og habitatbruk hos fiskeørn (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
GrågåsundersøkelserSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tilrettelegging for svalerKåre Nes10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Søknad til støtte til oppstart av rovfuglprosjekt NORSK ORNITOLOGISK FORENING ADV. HORDALAND30 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn LaursenStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerNORSK ORNITOLOGISK FORENING9 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Minkfritt 2021BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB40 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET50 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
kommunale mål hjorteviltforvaltningUTMARKSAVDELINGA VEST ASMiljødirektoratet2021Avslått
VILT VED KYSTENSABIMA9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG36 500Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND10 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25ELGREGION MJØSA-GLOMMA50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND20 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND30 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND6 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOSLO KOMMUNE BYMILJØETATENStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING5 mottakere2021Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side3811 - 3840 of 4647 items