Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås8 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Ikke behandlet
minkregulering Laukvika 2018Tone Kanestrøm10 3902 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vilttiltak - minkregulering Laukvika 2015Tone Kanestrøm5 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Overvåkning havørn Smøla Tor Moholt Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen6 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i 2018Tore Veisetaune50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i NordlandTore Veisetaune50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Etterregistrering av hekkedata på jaktfalkTore Veisetaune30 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Elektronisk Løpende Elgbane Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig2 mottakere2014Avslått, Avslått
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt 2 mottakere2016Ikke behandlet
Viltstasjon TelemarkTrine-Lise Thowsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Tilskuddsordning villreintiltak - oppsynTrollbua Eggedal AS Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Rådyr i engTrondheim Innovation AS20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Overvåking av viltovergang med viltkameraTRONDHEIM KOMMUNE80 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av bever i tidligere Klæbu kommuneTRONDHEIM KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Videre kartlegging av flaggermus i Trondheim kommuTrondheim kommune, Miljøenheten20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i 5 kommuner i Sør-TrøndelagTrondheim kommune, Miljøenheten240 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Registreringer av sjøfugl ved Munkholmen og VæreTrondheim kommune, Miljøenheten7 5002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten5 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Poster per side3811 - 3840 of 4165 items