Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF 5 mottakere2016Ikke behandlet
Smågnagerfangt7registreringStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Taksering/bestandsovervåkning av rypeStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Bedre tilrettelegging for opplæringsjaktSTATSKOG SF Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartlegging av Bever i Vefsna og omegnStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rypetaksering - NordlandStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Prosjekt havørn i Steigen 2018Steigen Kommune14 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2017Steigen Kommune17 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2016Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørn i Steigen 2015Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen - 2014Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Prosjekt Havørn i Steigen 2013Steigen Kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Strandabøen Stein Magne HoffStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Ikke realitetsbehandlet
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Oppdatering av hjorteviltkartleggingSteinkjer kommune50 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Rydding viltoverganger Steinkjer 2017Steinkjer kommuneNord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd vilttiltak 2020 - Rydding av viltovergangSteinkjer KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Tilskudd vilttiltak 2020 - Oppdatering av tellendeSteinkjer Kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av bever i Steinkjer kommuneSTEINKJER KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvåkningen av fuglearter i kulturlandskapStephan Smeby6 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg3 mottakere2013Avslått
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Poster per side3811 - 3840 of 4645 items