Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utgifter til overvåkingsprogram, elg. 2015Re kommune6 900Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, elg, 2014Re kommune6 905Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, 2013Re kommune6 986Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglRehabilitering av rovfugl8 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Organisering av gåsejakt og effekt på fellingstallRein Aleksander Riise Dalermoen6 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg6 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-breheimen Villreinutvalg6 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-breheimen Villreinutvalg52 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bruk av drone i villreinregistreringer Reinheimen-Breheimen villreinutvalg15 0007 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg59 5004 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg63 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2018Levert
Oppsyn i villreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg56 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Oppsyn i villreinjakta Reinheimen-Breheimen villreinutvalg54 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalgMiljødirektoratet2016Avslått
Registrere villreinens områdebruk i OttadalenReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2015Reinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Villreinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 0007 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Reinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Områdebruk til villreinen i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALGMiljødirektoratet2023Avslått
Oppsyn i villreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG71 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Oppsyn i villreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tiltak mot svarelistet mink langs Reisaelva 2023REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Poster per side3811 - 3840 of 5085 items