Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
GOOSEHUNT 2018Norsk institutt for naturforskning163 2502 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina165 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Årlig område bruk av ungfugl av Lomvi fra HornøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2019Skogbrukets kursinstitutt170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2020Skogbrukets Kursinstitutt175 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
GOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina175 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Naturdatas viltkonferanse 2019Naturdata As175 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås i OslofjordenNorsk institutt for naturforskning175 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Overvåking av hubro på Solværøyene 2014Norsk institutt for naturforskning175 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING180 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Endringer i sett dyr-instruksen i 2018Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Jubileumsutstilling Ringmerkingen 100 årMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Nasjonal ekspert EGMPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA185 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Villsvinprosjekt – NJFF 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund185 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Nasjonal ekspert EGMPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina185 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen i Innlandet, Evenstad 185 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) i NorgeNorsk instituut for naturforskning190 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Introjaktvirksomhet NJFF NordlandNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland193 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING195 5002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Genetiske undersøkelser paddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Utgivelse av HjorteviltetSTIFTELSEN ELGEN200 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Erfaringer med over- og underganger for tamreinNORCONSULT AS200 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2020Naturdata As200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilskot til drift og forvalting NorVillreinutvalet Nordfjella200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3811 - 3840 of 4165 items