Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Om bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina60 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Adv. Hordaland60 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Villsvin-Kurs og informasjonNJFF Hedmark60 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Helikoptertelling av elgVadsø kommune60 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
STYRKE KUNNSKAPSGRUNNLAGET OM TAIGASPISSMUS SOREXRandsfjordmuseene60 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold60 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Undersøkelse unormal dødlighet på elgLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn60 000Trøndelag fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Jakt på ulike arterNJFF Sør-Trøndelag60 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening60 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Info. og opplæringstiltak i Nord-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag60 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Elgtelling med helikopterStorfjord kommune60 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO60 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning60 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning60 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune60 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER OG HEKKESUKSESSHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand & konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk av polarsniper i PorsangerJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag60 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Åkerrikse i Oppland 2015Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tilskudd til villreintiltakRondane Sør villreinutvalg60 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus i temperaturgradientMichaelsen Biometrika60 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Åkerrikse i Oppland 2014Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side3811 - 3840 of 4645 items