Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN75 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2020Statskog Sf75 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkeplasser for hønsehaukRaptor Survey V/Odd Frydenlund Steen75 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn med helikopter på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning75 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening75 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Arbeid med norsk ringmerking i 2016ARC75 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Effektstudie av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning75 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2015Setesdal Ryfylke Villreinlag75 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Inllegging i Rovbase - hekkende kongeørn i Nord-NoNorsk institutt for naturforskning75 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA75 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2013Delvis innvilget
kartlegging av jaktfalkKistefos Skogtjenester as75 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Trekk hos flaggermus i Sør-NorgeMichaelsen Biometrika AS75 699Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Arbeid i Fosen hjorteviltregionLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn76 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Etablering av kommunal ettersøksring IBESTAD KOMMUNE76 451Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Oppfølging av hubro i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN77 141Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler Villrein 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG79 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elg og hjort i Vinje etter jakta 2021VINJE KOMMUNE79 450Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Godkjent FeltkontrollørkursNORGES BONDELAG80 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS80 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25-videreførinELGREGION MJØSA-GLOMMA80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE80 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgbeitetakst 2022 Våler og Åsnes kommuneVÅLER KOMMUNE80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET80 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
ElgbeitetakstELGREGIONEN TRYSIL-RENDALEN-ÅMOT80 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS80 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av viltovergang med viltkameraTRONDHEIM KOMMUNE80 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND80 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening80 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Poster per side3811 - 3840 of 4578 items