Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vinterforing av elg i Rana kommuneRana kommune2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
NVS Sør-TrøndelagRune Fremmerlid2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Villmink - uttak i RandesundsskjærgårdenKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina9 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
kartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA14 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskning15 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark4 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oter tilbake til kysten - kunnskapsstatus bifangstNorsk institutt for naturforskning6 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening9 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Grågåsundersøkelser på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning9 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Migrasjon til tyvjo fra Nord-Norge - oppfølgingNorsk institutt for naturforskning5 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening6 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening8 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Kartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening6 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening9 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter12 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Poster per side3811 - 3840 of 4613 items