Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Videregående kurs ettersøkNJFF Vest-Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørn i Steigen 2016Steigen Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Foredrag "Bedre rådyrjakt"Norges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold10 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Kursing av offentlig ettersøkspersonellKvinesdal kommune11 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINA200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, elg. 2015Re kommune6 900Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til hjortevilt 2016Aust-Agder fylkeskommune21 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Politikeropplæring, arbeidsutvalg for kommunal vilAust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
KUNSTIG HEKKEPLASS FOR RØDNEBBTERNER NIBIO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Beitekartlegging med fjernanalyse, villreinVest-Jotunheimen villreinutval40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Registrering av andefugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet5 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING298 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Habitat- og byttedyrvalg hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet12 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 294 176Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening438 240Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening298 400Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåkning av fjæreplyttLongyearbyen feltbiologiske forening24 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Minkfangst i skjærgårdenNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Fagdag - Taksering og forvaltning av fjellrype Norges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland8 500Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Opplæring av ettersøksinstruktørerNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Fiskeørn i Buskerud 2016Naturvernforbundet i Buskerud50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
seminar grunneiersamordningProsjekt Utmark46 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging vandrefalk Buskerud 2016Naturvernforbundet i Buskerud20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging horndykker Buskerud 2016Naturvernforbundet i Buskerud5 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Flywayplanen for kortnebbgåsNorsk institutt for naturforskning25 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Poster per side3811 - 3840 of 4165 items