Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening20 0008 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 8 mottakere2019Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2018Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2017Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2016Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2014Ikke behandlet
Stimulere til skytetrening for jegerarNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Stimuleringsmidler rovviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Stor salamanderNorsk Ornitologisk Forening, Våtmarksgruppa Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Storflaggermus (og skimmelflaggermus) i TrøndelagMichaelsen Biometrika AS13 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Storfugl - habitatval, overleving og reproduksjonHøgskolen i Hedmark120 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Storlomens hekkesuksess i Svorkaanlegget Ingvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
storsalamander 2020, søk gamle funnKistefos Skogtjenester As15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Storsalamander, søk etter nye lokaliteter 2016Kistefos Skogtjenester as15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Storspoven i Oslo og AkershusFakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet22 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG114 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
StorviltjaktkursNjff Sør-trøndelag114 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Storviltjaktkurs med fadderordningNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs på SongliNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Strandabøen Stein Magne HoffStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Ikke realitetsbehandlet
Strukturtelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Strukturtelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Strukturtelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval62 468Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Studie av furasjeringsadferd hos nøtteskrikeNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
STYRKE KUNNSKAPSGRUNNLAGET OM TAIGASPISSMUS SOREXRandsfjordmuseene60 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Stølsvidda, ornitologiske registreringerKistefos Skogtjenester as35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Støtte til bevaringstiltak for dverggås i IranNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Støtte til Fennoskandisk elgseminarNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side3781 - 3810 of 4647 items