Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Støtte til merking av Storjoer med lysloggere CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til villreinoppsynet 2016Forollhogna Villreinområde23 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Støtte til villreinseminar om reginale planerVillreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Støtte til viltmottak i Gol kommuneGol kommune31 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Støtte tli villreinoppsynetForollhogna Villreinområde20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Sunnfjord Reinsdyrlag overvåking og telling.Sunnfjord Reinsdyrlag20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Supplerende småspovekartlegging i Møre og Romsdal NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Survey of roe deer management issuesNINA Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2022Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 6 mottakere2020Ikke behandlet
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2019Ikke behandlet
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning30 0007 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SUSTHERB-Vegetasjonsanalyser i beitedyruthegningerNorsk institutt for naturforskning8 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Svanetelling 2016Norsk Ornitologisk forening, Hordaland13 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Svarthalespove i Nord-NorgeBIRDLIFE NORGE 2 mottakere2022Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Ikke behandlet
Poster per side3781 - 3810 of 4606 items