Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2017Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Ikke behandlet
Demografi og stedtrohet hos svarthalespoveNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Ikke behandlet
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2016Ikke behandlet
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF 5 mottakere2016Ikke behandlet
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0005 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 5 mottakere2016Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2015Ikke behandlet
Hjort 2015Stiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Tellinger av mytende grågjess på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2015Ikke behandlet
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0005 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter 5 mottakere2013Ikke behandlet
Reinsdyr og lineære inngrepInstitutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap 5 mottakere2013Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Sogn og Fjordane Skogeigarlag 5 mottakere2013Ikke behandlet
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 4 mottakere2021Ikke behandlet
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNORSK ORNITOLOGISK FORENING4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING15 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening4 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Interaksjoner mellom havørn, sjøfugl og turismeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina4 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Nytt villreinprosjekt i Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter4 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter30 0004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
En levendekyst - overvåking av reetableringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning22 0004 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
forprosjekt - Leve med hjortVestskog sa4 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side3781 - 3810 of 4606 items