Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Bedre jakt seminar Buskerud Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor- og smålom i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Stimuleringsmidler rovviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Taksering av vinterbeite for elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Minkfangst i sjøørretførende vassdragNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kurs-serie i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av sangsvane i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kurs i revejakt/småpredatorjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 2 mottakere2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Småviltforvaltning i Sogn og FjordaneSogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av barbastell i Asker og BærumNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Ikke behandlet
Forebyggande vilttiltak - vegetasjonsryddingLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere 3 mottakere2014Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Kartlegging av barbastell i Larvik-områdetNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 2 mottakere2014Ikke behandlet
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Smårovdyr, slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2014Ikke behandlet
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Poster per side3781 - 3810 of 4647 items