Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av bever i Steinkjer kommuneSTEINKJER KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåkningen av fuglearter i kulturlandskapStephan Smeby6 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg3 mottakere2013Avslått
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2018Stiftelsen Elgen150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2017Stiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
informasjonstiltak for Hjorteviltforvaltning, Stiftelsen Elgen 12 mottakere2016Levert
tidsskriftet HjorteviltetStiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
informasjonstiltak for hjorteviltforvaltningStiftelsen Elgen120 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet HjorteviltetStiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2014Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2013Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Utgivelse av magasinet Hjorteviltet. STIFTELSEN ELGEN200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Utgivelse av HjorteviltetSTIFTELSEN ELGEN200 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Skitt Jakt!STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTERNordland fylkeskommune2022Avslått
Skitt jakt 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER75 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk Hjortesenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter2 mottakere2020Avslått, Avslått
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Seminar om viltpåkøyringarStiftelsen Norsk Hjortesenter Miljødirektoratet2019Levert
Viltseminar 2019Stiftelsen Norsk Hjortesenter25 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2018Levert
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter 12 mottakere2016Levert
Hjort 2016Stiftelsen Norsk Hjortesenter 3 mottakere2016Levert
Forprosjekt: Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2016Avslått
Kompetanseløft i kommuneneStiftelsen Norsk Hjortesenter2 480 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter40 0008 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Forprosjekt: Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2015Avslått
Hjort 2015Stiftelsen Norsk Hjortesenter25 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Poster per side3781 - 3810 of 4578 items