Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltseminar Rogaland 2013Sogn og Fjordane SkogeigarlagStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Sogn og Fjordane Skogeigarlag 5 mottakere2013Ikke behandlet
Driftsplan småvilt ÅfjordSonja Ekker Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av grågåsbestander i VesterålenSortland kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Informasjonsmøteserie om grågåstiltak i VesterålenSortland kommuneStatsforvalteren i Nordland2019Avslått
Kartlegging av grågåsbestander i VesterålenSortland kommune40 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Elgtelling LangøyaSortland kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av grågåsbestander i VesterålenSortland kommuneStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Revisjon av forvaltningsplan for gjess i VesteråleSortland kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Hønsehauk og skogbruk i Vesterålen - del 2Sortland kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Midtre Hålogaland elgforvaltningsråd Sortland Kommune / Suorttá Souhkan50 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Elgtelling LangøyaSORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
HjorteovervåkingSotra og Øygarden jffHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Vilt på SkogsøySotra og Øygarden jff Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kompetanseheving hjorteviltforvaltningSpydeberg Kommune23 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Utdanning viltgruppe Hobøl og SpydebergSpydeberg Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Utstopping av gaupeStabbursnes Naturhus og MuseumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Kurs i predatorjakt, rev, mår og mink. Stadsbygd Jeger og Fiskeforening5 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Oppøæringsjakt Rådyr høsten 2016Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Behandling slakteavfall hjorteviltjakt Stange kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Innkjøp av viltkameraStange kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Beiterykkundersøkelser hjortevilt i Stange kommuneStange kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Oppfølging av hubro i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN77 141Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd for kartlegging av hubroStatskog Fjelltjenesten15 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Prosjekt på jaktfalk og vandrefalk i NordlandStatskog Fjelltjenesten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Opplæringsjakt på elgStatskog Sf43 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2020Statskog Sf35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Kontroll av rev & mår for å øke skogsfuglbestandenStatskog SFHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Poster per side3781 - 3810 of 4647 items