Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Oppsyn i villreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Oppsyn i VillreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Klimatilpasning og høstbare arter i TrøndelagTrøndelag Fylkeskommune56 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Oppsyn i villreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg56 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Foring av elg for å hindre trafikkskaderoslo kommune56 000Oslo fylkeskommune 2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltressurarEtnedal kommune57 500Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Midler til beiteregistrering og kursALLSKOG SA59 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2018Setesdal Ryfylke Villreinlag59 186Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kompetanseheving av ledere av skyteutvalgene NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)BIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK60 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Temakvelder 2021MÅLSELV KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av bever i tidligere Klæbu kommuneTRONDHEIM KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFinnmarkseiendommen60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Hekkende andefugler i kystlandskapetNni Resources As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vilt som næringUtmarksavdelinga Vest As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Søknad Beverregistrering 2020Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As60 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Om bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Adv. Hordaland60 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Poster per side3781 - 3810 of 4647 items