Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2019Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening70 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elgen i FinnmarkNIBIO70 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Elgbeitetaksering VefsnVefsn kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2018Aust-Agder fylkeskommune70 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Elgtelling LangøyaSortland kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
GSG Conference Lithuania 2017Norsk institutt for naturforskning70 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2016Setesdal Ryfylke Villreinlag70 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2016NTNU Vitenskapsmuseet70 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
ElgtellingMålselv kommune70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Populasjonsdynamikk ryper LierneHøgskolen i Hedmark70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Hekke og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning70 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Oppfølging og utbedring av flaggermuskasserMichaelsen Biometrika AS70 753Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG71 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av predasjon og sykdom hos villrein i Rondane Sør villreinutvalg71 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Introjakt på elgNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland73 500Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Elgbeitekartlegging Namsskogan kommuneNAMSSKOGAN KOMMUNE75 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren SBIRDLIFE NORGE75 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)BIRDLIFE NORGE75 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2022VILLREINRÅDET I NORGE75 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA75 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Påbygning instruksjonsvideo gåsjakt: KYSTJAKT PÅ GNORGES BONDELAG75 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Skitt jakt 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER75 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side3781 - 3810 of 4578 items