Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ugleprosjektet 2021NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Etablere bestandsplan Villrein 2021-2023VEST-JOTUNHEIMEN VILLREINUTVAL30 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Registrering av sangsvane om sommeren i Lofoten.NOF LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Villreinjakt for ferske jegereNJFF AUST-AGDER6 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Kurs i taksering av hønsefuglNJFF AUST-AGDER2 500Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Taksering HovdenNJFF AUST-AGDER21 600Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Normann-prosjektet NORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Forhindre tap av rådyrkje i landbruketTYSVÆR JEGER OG FISKERFORENING39 507Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fjellhekkende vadefugler i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av vannfugl i rike vannmiljøer OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Midler til ÅtebuANDØRJA SMÅVILTLAG SA29 136Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
hønsehauk, hogst ved reirplasserKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
hønsehauk 2021, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arter 2021VETERINÆRINSTITUTTET400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
JaktlederkursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS24 080Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Opplæringskurs vilt 2021NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND TELEMARK205 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS34 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN75 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Introjakt Elgjaktkurs for ungdomNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS36 400Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS41 100Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Lyngbrenning for lirype på BlåfjellendenECOFACT SØRVEST AS15 952Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Bekjempning av svartlistet art: MinkOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON52 000Oslo fylkeskommune 2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3781 - 3810 of 4650 items