Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Videreføring av Salten Viltforvaltningsråd (SaV)Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2017Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder21 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Effekten av skremsel på overlevelse av rådyrkjeNorges Jeger- og Fiskerforbund390 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kurs i reinsdyrjaktOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Kurs i takseringOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Videregående kurs ettersøkOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
TakseringOlav Schrøder8 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
EttersøksinstruktørkursOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Utdanning avsersjonsinstruktørar. Olav Schrøder3 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2017Marker kommune54 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekke- og myteområder for sædgås Nord universitet 90 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Mårprosjekt 2017NJFF Hedmark10 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kurs i småviltjakt for ungdomOlav Schrøder6 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Jaktkurs GrågåsNJFF-Troms26 100Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
MIltprosjektet i Aust-AgderOlav Rosef40 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn i Akershus fylkeOdd Taale Frydenlund Steen40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Artskartlegging 2017 - 2018Melhus kommune30 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Evaluering av storsalamanderforvaltningNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Skrantesyke hos elg i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning1 950 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning1 100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Regionalt villreinprosjekt; oppfølging av lokale GNINA3 100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Forlengelse av LIFE-EU prosjekt for dverggåsNorsk Ornitologisk Forening1 700 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt vårjakt på ender i KautokeinoNorsk Institutt for naturforskning39 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Gaupesporing vinteren 2016-2017Norges Jeger- og Fiskerforbund1 303 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Arrangementsstøtte - miniseminar om CWDNorsk institutt for naturforskning50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Arrangere fellesmøter HardangerviddaHardangervidda Villreinutval40 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Deltakelse forvaltningsmøter og utredningsarbeidHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side3781 - 3810 of 4179 items