Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Småviltforvaltning i Sogn og FjordaneSogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Forebyggande vilttiltak - vegetasjonsryddingLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere 3 mottakere2014Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Opplæring i føring av hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2014Ikke behandlet
Oter i fiskeruseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalkbestanden i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Opplæringsjakt Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av åkerrikse på Nedre RomerikeNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Vintertelling av sjøfugl: Grip, Inngripan, Orskjæroum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor- og smålom i HedmarkNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Grunnkurs ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 Faun Naturforvaltning AS Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
A:Villreinens arealbruk. B: Støtte villreinoppsyneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av barbastell i Larvik-områdetNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 2 mottakere2014Ikke behandlet
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2014Ikke behandlet
Smårovdyr, slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av barbastell i Asker og BærumNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Ikke behandlet
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Poster per side3751 - 3780 of 4610 items