Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Søknad om støtte til merking av laksand og kvinandCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Oslo fylkeskommune 2015Innvilget som omsøkt
Predatorfôring som viltstelltiltakMats Finne 3 mottakere2015Levert
Utdanning av ettersøksekvipasjerNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
GåsejaktkursUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2015Levert
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Oppdatere kommunens viltkart, orrfugl/storfuglAlvdal kommune v/ landbruk og miljøHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Elgbeitetakst Eina ViltlagVestre Toten kommune30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Tiltak mot vilutlykker Øyer fjellstyre20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Spillområder for storfugl i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen15 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune14 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Bedret ettersøk etter skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Bedre rovdyrsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Minkfangst i skjærgårdenNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Evaluering Faunapassasjer, E18 Tvedestrand-ArendalFaun Naturforvaltning AS15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Midt-TelemarkMidt Telemark landbrukskontor25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rullering av forvaltningsplan for gjess i TelemarkNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Opplæringskurs viltNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark50 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
SUSTHERB-Vegetasjonsanalyser i beitedyruthegningerNorsk institutt for naturforskning6 mottakere2015Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Vurdering av beitekvalitet/tilgang for hjorteviltFyresdal kommune25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Lyngbrenning Blåfjellenden, Gjesdal kommuneEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Levert
Viltseminar i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2015Levert
Prosjekt ”Urbane måker” i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2015Levert
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Poster per side3751 - 3780 of 5086 items