Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Strukturtelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Strukturtelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Strukturtelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval62 468Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Studie av furasjeringsadferd hos nøtteskrikeNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
STYRKE KUNNSKAPSGRUNNLAGET OM TAIGASPISSMUS SOREXRandsfjordmuseene60 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Stølsvidda, ornitologiske registreringerKistefos Skogtjenester as35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Støtte til bevaringstiltak for dverggås i IranNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Levert
Støtte til Fennoskandisk elgseminarNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til innkjøp av minkfellerOslomarkas Fiskeadministrasjon30 000Oslo fylkeskommune 2017Innvilget som omsøkt
Støtte til kartlegging av trekkende flaggermusMichaelsen Biometrika ASMiljødirektoratet2019Avslått
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO10 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Støtte til merking av Storjoer med lysloggere CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til villreinoppsynet 2016Forollhogna Villreinområde23 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Støtte til villreinseminar om reginale planerVillreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Støtte til viltmottak i Gol kommuneGol kommune31 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Støtte tli villreinoppsynetForollhogna Villreinområde20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Sunnfjord Reinsdyrlag overvåking og telling.Sunnfjord Reinsdyrlag20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Levert
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Supplerende småspovekartlegging i Møre og Romsdal NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Survey of roe deer management issuesNINA Miljødirektoratet2014Levert
Poster per side3751 - 3780 of 4578 items