Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 8 mottakere2019Ikke behandlet
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 10 mottakere2018Ikke behandlet
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning250 00010 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
spatial integrated population modelSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Sperregjerde elg Øksendal i Vefsn kommuneVefsn kommuneNordland fylkeskommune2016Avslått
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Spillområder for storfugl i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen15 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Sporing av havsvaleNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Sporing av havsvale- 2019Norsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Sporing av havsvale 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Sporing av havsvale 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA249 950Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Sporing av havsvale 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA165 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Sporing steinvender, svømmesnipe, temmincksnipe MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Spurvehauk - bestand, tetthet og hekkesuksessOdd Taale Frydenlund Steen20 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Spurvehauk i VestfoldNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Spørreundersøkelse om villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Standardisert overvåking flaggermusMichaelsen Biometrika41 088Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
standplasslederkursOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Statistisk modellering av data i HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning1 450 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Status og tiltaksplan for småvilt i HemneHemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Status og tiltaksplan for småvilt i Hemne Hemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
statuskartlegging av orrfuglleiker i BuskerudGregersen, HåkonBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Statusoppdatering for hønsehauken i TromsNorsk Institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Statusoppdatering for hønsehauken i Troms Norsk Institutt for naturforskning25 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Statusoppsummering taigaspissmus Sorex isodon i NoNaturformidling van der Kooij Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Stedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2022Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0008 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Poster per side3751 - 3780 of 4647 items