Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reetablering av oter på SørlandetNorsk institutt for naturforskning6 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Human jakutøvelse og bruk av ettersøkshundHordaland Elghundklubb 6 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 6 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening 6 mottakere2014Ikke behandlet
FORSTYRRELSE AV FJELLREV? Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser i forbindelse med uthegningerNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 6 mottakere2014Ikke behandlet
Hønsefuglportalen – Søknad DN og fylkeskommunerNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening 6 mottakere2013Ikke behandlet
Hekkeflåte for terner og små måker BIRDLIFE NORGE 5 mottakere2022Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåkBIRDLIFE NORGE 5 mottakere2022Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2022Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING25 0005 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina30 0005 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder til horndykker, videreføring Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av storspoveNorsk Ornitologisk Forening15 0005 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararNorsk Villreinsenter Sør 5 mottakere2019Ikke behandlet
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning20 0005 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 5 mottakere2019Ikke behandlet
Overvintring til horndykker, oppfølging pilotstudiNorsk institutt for naturforskning102 0005 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2019Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Ikke behandlet
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfuglNorsk institutt for naturforskning5 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening5 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Migrasjon til tyvjo fra Nord-Norge - oppfølgingNorsk institutt for naturforskning16 3105 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund5 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Ikke behandlet
Poster per side3751 - 3780 of 4606 items