Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av hønsehauk i BuskerudRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging Horndykker 2019 og 2020Naturvernforbundet I Buskerud15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Telling av villrein Hardangervidda 2020Hardangervidda Villreinutvalg125 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutvalg219 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Vipeprosjekt 2019 (Lier kommune,Buskerud)v/ Lier kommune20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Telling av villrein Hardangervidda 2019Hardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Vannfugler i alpine innsjøer HardangerviddaNni Resources AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Grågås-gjerde Nes HerregårdSvend FosdahlStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Prosjekt Kvalitetssikring av tiurleiker 2019Aurskog-Høland kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Hubro kartleggingFylkesmannen I Oslo Og Viken40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Registrering av strandengfuglerFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåking storsalamander i 2019Norsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Miljø-DNA til bestandsberegning hos salamanderNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
sjøfugltellingFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Innkjøp av drone til registrering fiskeørn hekkingOle Jørgen HanssenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Rotenonbehandling 10 år etterNittedal kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Kartlegging av hekkende jaktfalk i BuskerudFuruseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Overvåkning av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Levert
Utgraving av salamanderdamKjeller Gård Drift AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad Kommune12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i AkershusRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rovfugl i Østfold fra 2019Raptor Survey v/Odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Bestandsovervåking av hvitkinngås i RogalandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Rogaland2022Delvis innvilget
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALANDStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland30 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland25 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende hvitkinngås STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3751 - 3780 of 4578 items