Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
storsalamander 2020, søk gamle funnKistefos Skogtjenester As15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Hønsehauk 2020, kartlegging i N. LandKistefos Skogtjenester As50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHøgskolen I Innlandet Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Rehabilitering av dagrovfugler og ugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av storspove (sårbar) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Kartlegging av lerkefalk i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
hønsehauk 2019, reirplasser i EtnedalKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Norman-prosjektetNord-Fron kommune Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Trekk flaggermus om våren InnlandMichaelsen Biometrika AS Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Registrering og overvåking av rovfuglreir på HadelNof Hadeland Lokallag15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Havørn Møre og Romsdal BIRDLIFE NORGE46 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA38 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Hekkende våtmarksfugler på SmølaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Tiltak for hekkande vipe i 2023NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL60 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Overvaking av havørn i Møre og Romsdal (S)BIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Avslått
Kartlegging av hubro NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL6 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Innvilget som omsøkt
Telling av hekkande par teist, søknad 2023.Oddvar Olsen45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA26 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Skadefelling gåsNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Overvaking av havørn i Møre og RomsdalBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Inventering av hekkende våtmarksfugl på SmølaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL83 544Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Tiltak for hekkande vipe i 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Kartlegging av tretåspett i Surnadal og Tingvoll NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Poster per side3751 - 3780 of 5085 items