Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktcamp for ungdom 14- 18 årNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG10 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Fellefangst på Mink og MårJesper Maj Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Forvaltningsplan for GrågåsEIGERSUND KOMMUNE22 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
jaktlederseminar Sørfold 2021NORGES BONDELAG15 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Slaktekurs Beiarn 2021NORGES BONDELAG35 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Digitalt bestandsplankurs HeVNORGES BONDELAG20 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
kurs - hjorteviltregistret for kom.viltforvaltereNORGES BONDELAG15 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kurs om hjorteviltregistret for jaktledereNORGES BONDELAG10 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt villminkNORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Rødrevens demografi – effekter av jakt - ÅR 2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA375 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Årlig område bruk av ungfugl av Lomvi fra HornøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Isfugl, etablering i AgderMorten ErichsenStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Hekkebestander hos grågåsNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre Pasvik MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Næringsvalg hos havørnNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Slått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AASViken fylkeskommune2021Avslått
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS80 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre PasvikNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Flaggermuskartlegging i nordre TrøndelagNATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER39 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Poster per side3751 - 3780 of 4160 items