Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utbredelsesmønster flaggermusMichaelsen Biometrika120 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Flaggermus i klimagradient (fokus på skogflaggermuMichaelsen Biometrika15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Søknad om støtte til forsøk med flaggermuskasserMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Levert
Kartlegging av pattedyr i steinurMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Kartlegging av flaggermus i NordlandMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
Kartlegging av flaggermus i temperaturgradientMichaelsen Biometrika60 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Utstyr til kartlegging og overvåking av flaggermusMichaelsen BiometrikaMiljødirektoratet2014Avslått
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Levert
Flaggermus og gatelysMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Levert
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
Pilotprosjekt trekk hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
Flaggermus i Muldalslia naturreservatMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Kartlegging flaggermus SF 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Standardisert overvåking flaggermusMichaelsen Biometrika41 088Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Analyser av utbredelse hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
ElgjektkveldMERÅKER KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Elgbeitetaksering i MeråkerMERÅKER KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Hjorteviltforvaltning - Elg og bestandsutviklingMeråker kommune25 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Master project related to Numerius arquataMelissa MonthouelFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Kartlegging beverlokaliteterMelhus Kommune31 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Artskartlegging 2017 - 2018Melhus kommune30 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Predatorfôring som viltstelltiltakMats Finne21 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av hønsehauk i indre ØstfoldMats Finne30 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Termisk drone - ivaretakelse av viltMARKER KOMMUNEViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Avslått
Termiske kikkerter til fallviltgruppa - ViltvaktaMARKER KOMMUNEViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Avslått
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2023MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2022MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Poster per side3751 - 3780 of 5097 items