Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2013Avslått
Hubro-Vånd i et kystlandskap uten MinkHøgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
SKANDULV - Bestand, Demogenetikk, ØkosystemeffektHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bjørnebinner i Hedmark - kartlagt v/linjetakseringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Levert
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen i Innlandet, avdeling EvenstadMiljødirektoratet2019Avslått
Småvilt nettverkHøgskolen I Innlandet - Hedmark Miljødirektoratet2020Levert
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHøgskolen I Innlandet - Hedmark300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Moose in commercial forestry landscapesHøgskolen i Innlandet - Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Mårprosjektet 2022-2023HØGSKOLEN I INNLANDET450 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Fjellryper HØGSKOLEN I INNLANDET380 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hvorfor er elgkalvene mindre? HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Grevling i Innlandet 2022-2023 HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Grevling; bistand, reproduksjon og miljøgifterHØGSKOLEN I INNLANDET281 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET290 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Kanarifugler i kullgruva HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
MUSEOBS 2022HØGSKOLEN I INNLANDETStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHØGSKOLEN I INNLANDET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHØGSKOLEN I INNLANDET900 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHØGSKOLEN I INNLANDET30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Poster per side3751 - 3780 of 4578 items