Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving innen viltsektoren 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2015Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kompetanseheving innen viltsektoren 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Kompetanseheving innen viltsektoren 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fangst av mink - Ekne - AlstadhaugSkogn Folkehøgskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Forvaltning av smårovdyrSkånland Jeger- og fiskeforening10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
HjorteviltplanSkånland kommune10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Felles strategi for forvaltning av hjorteviltet iSnillfjord kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Ikke realitetsbehandlet
Oppsyn villreinjakt 2019Snøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Administrasjon av CWD prøvetaking SnøhettaSnøhetta villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg49 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Oppsyn VillreinSnøhetta villreinutvalg Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg45 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Merking villreinSnøhetta villreinutvalg80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Beitekartlegging SnøhettaSnøhetta VillreinutvalgMiljødirektoratet2020Avslått
Villreinoppsyn 2020Snøhetta Villreinutvalg38 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG15 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG3 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2022SNØHETTA VILLREINUTVALG42 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG 4 mottakere2021Ikke behandlet
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG42 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
ElgbeiteregistreringSnåsa Kommune35 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Småviltforvaltning i HordalandSogn og Fjordane SkogeigarlagHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Småviltforvaltning i RogalandSogn og Fjordane Skogeigarlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Småviltforvaltning i Sogn og FjordaneSogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Poster per side3751 - 3780 of 4650 items