Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Jaktundersøkelser på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Røynslekunnskap frå 30 år med villreinteljingar NINA150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Elg i Finnmark — forvaltning i landskap i endringNorsk Institutt for Bioøkonomi150 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Smårovpattedyr, slakteavfall og kadaverGjermund Gomo150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus i nemoral og sørboreale sonMichaelsen Biometrika150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Naturdatas viltkonferanse 2016Naturdata as150 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Jaktundersøkelser på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
SUSTHERB-Vegetasjonsanalyser i beitedyruthegningerNorsk institutt for naturforskning150 0008 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Søknad om midler til digitalisering av eldre ringmMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver Pål Fossland Moa150 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2015Naturdata as150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
JaktundersøkelserNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Naturdatas viltkonferanse 2014Naturdata as150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser i forbindelse med uthegningerNorsk institutt for naturforskning150 0006 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Nordisk kongeørnsymposiumNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2013Naturdata as150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Tidlig jaktstart på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa150 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark150 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Fangstminner som indikatorNINA155 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Effekten av skremsler på overlevelse av rådyrkjeNorges Jeger- og Fiskerforbund157 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
GOOSEHUNT -Overvåking av gjess i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning159 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side3751 - 3780 of 4174 items