Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utstyr til kartlegging av flaggermusMichaelsen Biometrika AS147 112Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHØGSKOLEN I INNLANDET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Hjorten i VikenFAUN NATURFORVALTNING AS150 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
COAT rypemodule - JaktfalkovervåkningUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
BeitetakseringSkaun Kommune150 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Arrangering av internasjonalt snøuglemøte 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Auka felling av hjort/elg i Aurland kommune , CWDFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararNorsk Villreinsenter Sør150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Utvikling av mobilapplikasjon for jakt og fiskeFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat150 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Småvilt nettverkHøgskolen i Innlandet150 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kartleggingsprosjekt i Fjellheimen VillreinområdeVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Restkartlegging og overvåkning av Jaktfalk pUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Skrantejuke hos elg i Trøndelag 2018-2020Norsk institutt for naturforskning150 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2018Stiftelsen Elgen150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets kursinstitutt150 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2018Naturdata as150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Villreinprosjekt i Setesdal-Austhei Norsk Villreinsenter Sør150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Dronning uten landArtic Light AS150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Småviltforvaltning; -smårovpattedyr (MDir)Nord universitet 150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av en sårbar spesialistpredator på rypUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2017Naturdata as150 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Jaktundersøkelser på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Poster per side3751 - 3780 of 4160 items