Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Statusoppdatering for hønsehauken i TromsNorsk Institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Vurdering av beitekvalitet/tilgang for hjorteviltFyresdal kommune25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Telemetristudie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Ulike kurs innen ulike jaktbare arterNJFF Sør-Trøndelag140 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO10 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Regstrere og overvåke hekkelokaliteterRøros kommune8 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Byttedyr hos havørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet10 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Byttedyr hos fiskeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet5 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa200 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr Oppland 2015 Randsfjordmuseene15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning15 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskning25 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Grågåsunersøkelser i TelemarkNorsk institutt for naturforskning15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Registrering av sett og felte villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-trøndelagNorsk Ornitologisk Forening15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 289 839Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
GåsejaktkursDønna kommune12 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Rehablilitering av skadde rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås i NordlandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Hønsefugltaksering 2015Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Internasjonal gåseforvaltningNorsk institutt for naturforskning95 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side3751 - 3780 of 5085 items