Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING85 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike19 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Effekter av genetisk isolasjon på storsalamander STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elektroniske fellevarslereNATURVERNFORBUNDET I MANDAL25 000Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift av Ringmerkingssentralen 2021MUSEUM STAVANGER AS750 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Registrering av spillplasser for tiurSØR-FRON KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Vinterfôring av elgOPPDAL KOMMUNE5 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND80 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Introjakt elgNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND84 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND32 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Etablering av ettersøksringerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND62 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2021NATURDATA AS210 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2021STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Opplæring av ettersøksekvipasjer til villsvinINDRE ØSTFOLD KOMMUNE12 500Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgtelling med helikopterKARLSØY KOMMUNE143 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Jakt på grågåsSØGNE JEGER OG FISKERFORENING10 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for gås i Lillesand kommuneLILLESAND KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING ADV. HORDALAND65 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Bortvisning av grå gås og sædgås på dyrket markBjørn Tore Søfting25 400Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SA90 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Registrering av trekkelgFRON FJELLSTYRE47 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ettersøk Videregående del 2NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS10 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI50 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN AS30 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Bestandsplan Sørreisa Bestandsplanområde SØRREISA KOMMUNE10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3751 - 3780 of 4645 items