Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2018Levert
Genetisk variasjon i storsalamander populasjonerHøgskolen i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 7 mottakere2018Levert
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2018Levert
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 9 mottakere2018Levert
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Levert
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Levert
Smålom og storlom I Sogn & FjordaneNNI Resources AS Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Levert
Oppdatere og digitalisere kommunens viltkartOs kommune 2 mottakere2018Levert
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Levert
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval 3 mottakere2018Levert
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa 3 mottakere2018Levert
HjortegjerdeOla Henning Ommedal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Levert
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Levert
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO 3 mottakere2018Levert
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Levert
Kartlegging av hekkebestand av grågåsNorsk institutt for naturforskning 9 mottakere2018Levert
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2018Levert
Genetisk analyse av BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2018Levert
Samling jakthundeiereNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
Organisering av jakt og kunnskapsformidlingNorsk institutt for naturforskning 12 mottakere2018Levert
Utvikling av informasjonsmateriell for BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
GPS-merking villrein HV&NF, -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2018Levert
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Levert
Telling av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Levert
Poster per side3751 - 3780 of 4578 items