Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark 4 mottakere2014Ikke behandlet
Bedre jakt seminar Buskerud Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor- og smålom i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening 6 mottakere2014Ikke behandlet
Ettersøksundersøkelse 2013-2014NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Minkfangst i sjøørretførende vassdragNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Integrert forvaltning av skog och elgHøgskolen i Hedmark 2 mottakere2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kurs-serie i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kurs i revejakt/småpredatorjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av sangsvane i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Stimuleringsmidler rovviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Fyrstegongsjegeropplæring - praktisk øvingFellesanlegget - Tua Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kjeveinnsamling og -granskingVillreinutvalet for Nordfjella 2 mottakere2014Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Smårovdyr; slakteavfall og kadavrePål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2014Ikke behandlet
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av pattedyr i steinurMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
forebyggende tiltak elgLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Opplæring/kurs i storviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av barbastell i Drammen-områdetNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Ikke behandlet
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Poster per side3721 - 3750 of 4610 items