Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Genetiske analyser av fjellrypeNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
kamerasendere på elg og villreinNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Demografi og bestandsstatus for hare Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Økologisk verifisering av oterfallviltNorsk instituut for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) i NorgeNorsk instituut for naturforskning190 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bruken av viltkamera til å overvåke fuglerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Workshop om bruk av viltkameradataNINA Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
NOF avd Sogn og FjordaneNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Rapporten "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Referansepunktbasert forvaltning av lirypeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Grågåsundersøkelser Norsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2013Ikke behandlet
Tidlig jaktstart på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bestandsstørrelse hos grågås - spørreundersøkelseNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Hekkende havørn i Nord-Norge. Innlegging i RovbaseNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA75 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINA200 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Fylkesrapport - "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune10 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Effekt på sjøfugl ved skadefelling av predator Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Poster per side3721 - 3750 of 4174 items