Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Registrering av andefugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småpattedyr Oppland 2015 Randsfjordmuseene15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
FISKEØRN, kunstige reirDokkadeltaet Nasjonale VåtmarkssenterFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kartlegging og verifisering av oter i NorgeNorsk instituut for naturforskning18 mottakere2015Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Minkfangst i sjøørretførende vassdragNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold10 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Flaggermusprosjekter 2015NORSK ZOOLOGISK FORENING2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Evaluering Faunapassasjer, E18 Tvedestrand-ArendalFaun Naturforvaltning ASFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2015Avslått
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning145 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Registrering av sett og felte villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter40 0008 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Oter - overvåkningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
viltkamera hjortevilt og mindre rovviltNorsk institutt for naturforskning20 0007 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS3 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS3 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Monitoring av fjæreplyttLongyearbyen feltbiologiske forening65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
Kartgrunnlag for elgregioner og elgvald i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune14 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Spillområder for storfugl i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen15 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark30 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Tiltak mot vilutlykker Øyer fjellstyre20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side3721 - 3750 of 5095 items